Vyberte stránku

Pomáháme chránit naši společnou historii

SpolupracujO nás

01

Co děláme

Naším cílem je ukazovat široké veřejnosti pozitivní výsledky spolupráce hledačů s odbornými institucemi. Nikomu nic nenutíme, nikomu nejsme zavázáni. Jde nám pouze a jenom o ochranu společné historie.

02

Naše úspěchy

Největším úspěchem je pro nás fakt, že se stále zvyšuje procento zdokumentovaných a odborně vyzvednutých nálezů. Z okolních států víme, že restrikce, zakazování, nebo kriminalizace koníčku nejsou žádným efektivním řešením ochrany klíčových artefaktů.

03

Naše cíle

Naším cílem je udržovat most mezi lidmi. Žádná spolupráce nemůže fungovat bez Vás a právě proto Vás potřebujeme, ať už jste vědec, nebo nadšenec. 

Statistiky

Naše úspěchy v číslech

Za každým číslem ve statistice se nachází nespočet hodin práce, plánování, ježdění, domlouvání a vyjednávání, mnoho nachozených kilometrů a času stráveného v terénu.

Spolupracovníků

Odevzdaných předmětů

Zapojených institucí

Let zkušeností

Příběhy spolupráce

Dlouhodobá aktivní spolupráce archeologů z Archeologického ústavu AV ČR v Dolních Dunajovicích s detektoráři přináší velké množství poznatků nejen o době římské na území Moravy. Nálezy, které se podařilo zachránit, najdeme v návštěvnickém centru Brána do říše římské, i v odborných publikacích a naučných knihách o místním regionu nebo elektronicky ve Virtuální galerii nálezů

Petr Spálovský

pro Archeologický ústav AV ČR Dolní Dunajovice

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti provedlo ve spolupráci několik detektorových prospekcí v prostoru Chřibů. Výsledkem byl bronzový depot a další pravěké a středověké artefakty. Nálezy se objevily na výstavě pořádané muzeem v roce 2018 a byly zpracovány např. i jako bakalářská práce.​“

Zdeněk Omelka

pro Slovácké Muzeum v Uherském Hradišti

„Spolupracovníci pomáhali s použitím profesionální geofyzikální prospekce ke zjišťování důležitých dat, které v kombinaci s archeologickým průzkumem a detektorovou prospekcí vytvořili ucelený obraz dané lokality. Jedná se o nejmodernější formy vytěžení maxima informací pro vědecké účely.“

Robert Kurucz

pro Archeologický ústav AV ČR Brno

„V roce 2020 zprostředkoval spolupracovník archeologům možnost použití rentgenu pro detailní prozkoumání keltského depotu (souboru předmětů) uchovaného v keramické nádobě. Díky nejmodernější technologii měli vědci k dispozici důležité informace o obsahu nálezu ještě před začátkem odborných konzervačních prací.“

Tomáš Merta

pro Muzeum ve Šlapanicích

„V menších regionech, které nejsou tak bohaté na poklady v muzejních expozicích, je důležité semknout síly a doplňovat do regionálních sbírek nové, lokální předměty, které se vztahují k historii konkrétní oblasti. Každý nález – ať už římské spony, meče, nebo depotu, je velmi významný.“

Pavel Doležálek

pro Muzeum Bučovice

„Nedaleko míst Římského hradiska na Mušově dnes stojí Archeopark, jehož expozice se skládá také z mnoha nálezů učiněných v rámci spolupráce. Například každá nalezená mince při detektorové prospekci pomohla přesně datovat období výskytu vojsk na tomto území.“

Robert Kurucz

pro Výzkumná základna Dolní Dunajovice

„Archeologický průzkum na Zelném trhu v Brně v roce 2014, prováděný organizací Archaia byl mimo jiné díky detektorové prospekci doplněn o mnoho zajímavých artefaktů, jako rozmanité středověké mince, prsteny a další drobné předměty z tržiště, které na místě stávalo od 13. do 17. století.“

Tomáš Merta

pro Archaia Brno o.p.s.

Jak již spousta detektorářů zjistila, v zemi neleží jen krásné, či vzácné předměty. Doslova výbušným nálezem je ovšem munice. Při nálezu je třeba zachoval klid, zavolat 158 a nahlásit svou pozici. Dorazí Policie ČR, která poté volá pyrotechniky. Pro mě vždycky zajímavé a poučné setkání.“

Zdeněk Omelka

pro Policie ČR

„Nález malého votivního depůtku byl pro mě vrcholem čtyřletého hledání. Na páté společné akci s archeologem jsem konečně zažil tento dlouho očekávaný pocit. Hledání beru hlavně jako pomoc najít a zachovat střípky naší historie. Je to služba naší společnosti, aby si každý člověk mohl prohlédnout, jak u nás lidé žili v minulosti. A věřím, že tento malý depot k tomu také přispěje.“

Tomáš Bilíček

pro Moravské zemské muzeum Brno

V posledním desetiletí provedlo Regionální muzeum v Mikulově se spolupracovníky několik detektorových prospekcí v prostoru CHKO Pálava. I když byla tato lokalita dlouhodobě cílem nelegálních detektorářů, podařilo se získat mnoho cenných nálezů. Informace lze dnes najít jak v odborné literatuře, tak na blížící se výstavě.

Pavel Moravčík

pro Regionální muzeum v Mikulově

„Akce Jehla – Úkolem hledačů s detektory bylo projít především pískoviště na vybraných dětských hřištích. Hlídky městské policie současně prohledávaly blízké okolí a zaměřovaly se na odhozené použité aplikační pomůcky narkomanů, které následně strážníci umístili do speciálních boxů a převezli k likvidaci. „

Tomáš Merta

pro Městská Policie Brno

V letech 2014 až 2019 byly na Slovensku prováděny detektorové prospekce římských polních táborů v rámci spolupráce Archeologického ústavu AV ČR Brno a Archeologického ústavu Slovenska, pod vedením PhDr. Jána Rajtára CSc., a to především na lokalitách zatížených nelegálním detektoringem. Nálezy z prospekcí již byly také publikovány.“

Tomáš Merta

pro Archeologický ústav Slovenska

Při prospekci to není pouze o signálech, které se ozývají z detektoru kovů. Proto musí být při hledání oči otevřené. V roce 2019 se takto podařilo zprostředkovat zdokumentování náhodně nalezeného kadlubu (keramická forma na odlévání) na kopí z Mladší doby bronzové.

Zdeněk Omelka

pro Moravské zemské muzeum Brno

Spolupracující instituce v ČR

Muzeum Blanenska, p. o.

Mgr. Marek Novák

Zámek 1/1, 678 01 Blansko
+420 516 417 221
archeolog@muzeum-blanenska.cz
www.muzeum-blansko.cz

Muzeum regionu Boskovicka, p. o.

Mgr. Zuzana Jarůšková

Hradní 642/1, 680 01 Boskovice
+420 516 452 077
jaruskova@muzeum-boskovicka.cz
www.muzeum-boskovicka.cz

Muzeum Brněnska, p. o.

Mgr. Jiří Pejchal

Masarykovo nám. 18, 664 51 Šlapanice
+420 544 544 263, 702 205 256
j.pejchal@muzeumbrnenska.cz
www.muzeumbrnenska.cz

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

Mgr. Jaromír Šmerda

Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
+420 518 351 834
j.smerda@masaryk.info
www.masaryk.info

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

Mgr. František Trampota, Ph.D.

Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
+420 519 309 019
trampota@rmm.cz
www.rmm.cz

Muzeum Vyškovska, p. o.

Mgr. Klára Rybářová

Nám. Čsl. armády 475/2, 682 01 Vyškov
+420 517 348 040
rybarova@muzeum-vyskovska.cz
www.muzeum-vyskovska.cz

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Mgr. Alena Nejedlá, Ph.D.

Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
archeolog@muzeumznojmo.cz
www.muzeumznojmo.cz

Muzeum města Brna, p. o.

Mgr. Aleš Navrátil, Ph.D.

+420 542 123 625
navratil@spilberk.cz
www.https://www.spilberk.cz/

Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Rudé armády 17, 691 85 Dolní Dunajovice
+ 420 604 246 002
komoroczy@arub.cz
https://www.archeologiemusov.cz/

Muzeum Bučovice, p.o.

Mgr. Lubomír Vrána

Muzeum Bučovice, p.o.
Zámek 1, 685 01 Bučovice
+ 420 702 013 811
vrana@muzeum-vyskovska.cz
https://www.muzeum-vyskovska.cz/domu/muzeum-bucovice/

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, pobočka Kroměříž

Mgr. Miroslav Popelka

Kojetínská 1247/14, 767 01 Kroměříž
+420 727 818 523
popelka@uapp.cz
www.uapp.cz

 

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.

Mgr. Luboš Rypka

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
rypka@muzeumusti.cz
www.muzeumusti.cz

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Mgr. Lenka Pěluchová

Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
+420 734 396 185
peluchova@muzeum-km.cz
https://www.muzeum-km.cz/

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Mgr. Jakub Halama, Ph.D.

Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
+420 773 743 725
jakub.halama@muzeum-sumperk.cz
http://www.muzeum-sumperk.cz/

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
+420 603 188 845
m.novak@muzeumhk.cz
https://www.muzeumhk.cz/

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

PhDr. Martina Beková

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 494 534 450, +420 721 857 687
bekova@moh.cz
https://www.moh.cz/

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Mgr. Jiří Unger, Ph.D.

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
+420 731 083 326
unger@muzeumhry.cz
www.muzeumhry.cz

Muzeum Náchodska

Mgr. Jan Košťál

Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod
+420 604 134 241
kostal@muzeumnachodska.cz
www.muzeumnachod.cz

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Mgr. Ondřej Tůma

Školní ul. 150, 541 01 Trutnov
+420 723 948 756
tuma@muzeumtrutnov.cz
www.muzeumtrutnov.cz

První detektor jsem si pořídil v roce 2009 a od té doby se mi stalo chození s detektorem po polích životním koníčkem. Ve stejné době také vedly mé první kroky s nálezy k archeologům. Můj zájem o poznávání nálezů a jejich zařazení přerostl až ve skutečné studium na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Katedry Historie, obor Archeologie. Nyní se snažím věnovat zaniklým středověkým vesnicím. Do nedávna byla osvěta ohledně spolupráce archeologů a detektorářů spíše lokálního charakteru, v rámci přednášek v muzeích, nebo na detektorářských srazech. Ale nic v konkrétní ucelené formě. Navíc bylo veřejně vždy slyšet víc o problémech s hledači, než o pozitivních výsledcích, které významně převažovaly, ale bohužel o nich nikdo veřejně nevěděl. Iniciativa Spolupracuji má proto všem ukázat cestu, že když se chce, je možné cokoliv.
 
 
 
Zdeněk Omelka

Zakladatel občanské iniciativy, spolupracuji.cz

Začínal jsem v roce 2008 jako hledač – amatér – ale milovník historie. V té době jsem si ještě neuvědomoval, co všechno je možné najít. Postupem času jsem přišel na to, že člověk má zodpovědnost za své nálezy, protože svým způsobem zasahuje do historie, kterou nemusí, ale může přepsat. Po navázání kontaktů s hledači a osobami v archeologii v roce 2013 začaly postupně vznikat první projekty, které se zatím nepotkaly s úspěchem, protože neustále narážely na legislativu. Nicméně spojením kontaktů v branži velice prospělo oběma stranám – jak hledačům, tak archeologům. Tak se mohla začít rozvíjet a budovat postupná základna, která byla nakonec podpořena i na politické úrovni. V současné době máme ještě spoustu práce před sebou. Jako technická podpora projektu spravuji stránky a jezdím přednášet začínajícím hledačům. Projekt Spolupracuji všem ukazuje, že to jde.
 
 
 
Robert Kurucz

Vedoucí projektu, spolupracuji.cz

V tomto kontaktním formuláři nám prosím zanechte Vaši zprávu, nebo dotaz:

3 + 11 =

Občanská iniciativa Spolupracuji

www.spolupracuji.cz

Kontaktujte nás

spolupracuji@gmail.com

Kde nás najdete

Aktuality, přednášky a informace sledujte na našem facebooku

Sledujte nás